Missie van Centrum CCC

Kijken vanuit kansen, die kwetsbaarheden in handelen kunnen ondersteunen.

Als ergotherapeut hecht ik veel waarde aan een gelijkwaardige participatie van iedereen, waarbij er zonder oordeel wordt gekeken. Daarnaast vind ik het heel erg belangrijk om in mogelijkheden naar de persoon te kijken in plaats van de onmogelijkheden. Kijken vanuit kansen, die kwetsbaarheden in handelen kunnen ondersteunen.

Ik geloof dat iedereen in de context ondersteund kan worden in de wijze waarop iemand kan participeren. Op deze manier wordt op basis van vertrouwen, betrokkenheid en erkenning samen gewerkt. Men neemt hierin een autonome positie in.
Deze situatie kan, samen met een ergotherapeut op een goede en aanvaardbare manier gerealiseerd worden met als doel dat het participatie, welbevinden en ontwikkeling optimaal mogelijk is.

Deskundigheidsbevordering in de context waar iemand participeert zal ondersteunend zijn. Op deze manier ontstaat er ook een gezonde samenwerking tussen leerkracht, pedagogisch medewerkers, andere zorgprofessionals, ouders en kinderen, waarbij preventie een belangrijk onderdeel is van mijn missie.

Ik geloof dat preventie in de zorg de toekomst is en ergotherapeuten hierin een belangrijk rol kunnen nemen. Kennisoverdracht en scholing in het werkveld of onderwijs behoren dan ook tot mijn missie.

Vragen? Bel 0628507703

Of neem contact op via onderstaande button.