Coaching van ergotherapeuten in het preventief werken

Een kinderergotherapeut analyseert het handelen en heeft kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Een (kinder)ergotherapeut is in staat het kind in relatie tot de context en de activiteit te plaatsen en het handelen te analyseren om van daaruit gerichte adviezen te geven met als doel dat het kind kan participeren in de klas.
Door onze brede en activerende aanpak kan een kinderergotherapeut een waardevolle bijdrage leveren aan het gezond participeren op school, in het belang van de ontwikkeling van kinderen, op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Door een kinderergotherapeut te laten samenwerken met de leerkracht kunnen ze hun expertise in de context waar een kind dagelijks functioneert, plaatsen. Op deze manier kan er direct ingestoken op een mogelijk probleem in de klas bij het kind, en zal de expertise bij leerkrachten worden vergroot. Daarnaast kan een kinderergotherapeut naast diegene, een signalerende functie hebben en door de kennis binnen de mogelijkheden die andere zorgprofessionals bieden, kan zij een ondersteunende en adviserende rol hebben. Het werkt ontschottend doordat partijen vanuit een gezamenlijke visie eenzelfde taal spreken en de stem van het kind hierin meenemen.

Hoe mooi zou het zijn dat het kind vervolgens in zijn ontwikkeling een eigenaarsrol kan nemen!
Dat ze mee mogen denken wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Door middel van het implementeren van het stappenplan gebeurt dit dan ook.
Dat het kind uniek kan zijn en mag zijn wie hij zijn, ieder in zijn eigen tempo, vanuit eigen interesses, zonder oordeel. Ergotherapie zal niet alleen gericht zijn op één kind, maar voor alle kinderen binnen de klas waarin ieder kind zichzelf mag zijn.
Dat is een optimale vorm van participatie en laat dat nu juist het doel van de Ergotherapie zijn.

Vragen? Bel 0628507703

Of neem contact op via onderstaande button.