Coaching voor de pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers werkzaam binnen een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zijn belangrijke schakels in de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0-4 jaar. Naast stimuleren en bevorderen van een optimale ontwikkeling, is vroegtijdige signalering ook van belang. Door in de context waar het kind speelt en functioneert samen te werken met de pedagogisch medewerkers, kan de ontwikkeling in de leeftijdsfase van 0-4 jaar ondersteund worden. Denk hierbij aan de spelontwikkeling en sensomotorische ontwikkeling.
Door coaching in de context, in nauwe samenwerking met de pedagogisch medewerker, kunnen we onze expertises bundelen. Op deze manier kan er preventief ingestoken worden op de ontwikkeling van een kindje en zal de expertise bij de pedagogisch medewerker, peuterleidster worden vergroot. Het weken in de context draagt positief bij aan de transfer van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Er liggen zo veel mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van de steeds grotere groep kwetsbare kinderen eerder te signaleren en datgene te bieden wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Wanneer we vroegtijdig vanuit een holistische visie naar de ontwikkeling van kijken, kunnen kinderen sterker te overstap maken naar basisscholen.
Op deze manier worden pedagogisch medewerkers, leerkrachten én het kind samen met de ouders in hun kracht gezet.

Zijn er andere vraagstukken die bij u spelen of wilt u meer informatie over wat CentrumCCC voor u kan betekenen? Neem dan contact op en ik denk graag met u mee!

Vragen? Bel 0628507703

Of neem contact op via onderstaande button.