WOBBLE

Wiebelkinderen Onderzoek naar Betere Breinprestaties en LeerEffecten

Wobble in het kort:
In iedere klas zitten er kinderen die meer moeite moeten doen om zich te concentreren op een taak. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels uit hun omgeving verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld geluiden uit de klas, kinderen die door de klas bewegen of een sterke parfum.

Regelmatig worden hulpmiddelen als tangles, wiebelkussens, of koptelefoons ingezet met als doel de concentratie van de kinderen te verbeteren. Echter is niet eerder bewezen dat dit werkt.
De Open Universiteit heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht onderzoek naar de effecten van die hulpmiddelen gedaan. Klik hier om het onderzoek te bekijken.
Om leerkrachten en leerlingen met een niet-optimale prikkelverwerking te ondersteunen, is er vervolgens is er in samenwerking met Karin Hilkens een praktisch stappenplan ontwikkeld.

Het stappenplan wordt ingezet wanneer er vermoedens zijn dat een kind, door een niet-optimale sensorische prikkelverwerking, meer moeite in de klas moet doen om zijn werkjes te maken.

De leerkracht ziet dat het kind gedrags- en/of aandachtsproblemen heeft, of hij/zij heeft lagere schoolprestaties dan verwacht kan worden EN denkt dat deze problemen ontstaan door de manier waarop het kind omgaat met de prikkels om hem/haar heen.
Het stappenplan kan dan als leidraad dienen om verschillende situaties in kaart te brengen. Door de leerling in verschillende situaties te observeren, het stappenplan te volgen en het observatieschema in te vullen, kunnen mogelijke problemen met sensorische prikkelverwerking in de klas worden opgemerkt. Vervolgens bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider en een kinderergotherapeut met expertise op het gebied van sensorische prikkelverwerking. Indien nodig kan door de kinderergotherapeut een sensorisch profiel worden opgesteld om te beoordelen waar de kwetsbaarheden op het gebied van de sensorische informatieverwerking liggen.
Dan wordt er gekeken welke interventies ingezet kunnen worden om het kind te ondersteunen zodat hij/zij zich beter kan concentreren.

Het stappenplan kan daarnaast ook als observatie-instrument en evaluatie-instrument gebruikt worden.
Met het observatieschema wordt er vastgelegd wat het effect is van een interventie. Door voor verschillende situaties het observatieschema in te vullen, worden veranderen in aandacht, werkhouding of werktempo geëvalueerd. Daarnaast wordt ook bekeken of het welbevinden en participatie in de klas is verbeterd.

Als leerkracht leer je ‘anders kijken’ naar een kind: vanuit de invalshoek van de prikkelverwerking in relatie tot het kind, de taak en zijn omgeving.
Daarnaast leer je observeren welke problemen zich voordoen en welke invloed dit heeft op de participatie van het kind.

Doel van de scholing:

 • De leerkracht leert hoe het WOBBLE-stappenplan gebruikt wordt.
 • De leerkracht kan het WOBBLE-stappenplan in de eigen klas toepassen.
 • De leerkracht leert over de invloed van sensorische informatieverwerking op gedrag en daarmee hoe het welbevinden en participatie wordt vergroot.

Programma:

 • Wat is Sensorische Informatieverwerking?
 • Wiebelkinderen in de klas
 • Inzet hulpmiddelen in de klas
 • Uitleg over het het WOBBLE onderzoek
 • Resultaten uit het WOBBLE onderzoek
 • Wat kan een ergotherapeut in de praktijk bijdragen in de klas door gebruikmaken van het WOBBLE- stappenplan?
 • Praktische uitleg over het gebruik van het WOBBLE-stappenplan: op kindniveau, klasniveau en
  schoolniveau.

Terugkomdag:

 • Praktijkervaringen

Waar: In overleg
Datum: In overleg
Duur: 4 uren
Terugkomdag: 2 uren

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.

Vragen? Bel 0628507703

Of neem contact op via onderstaande button.